Regulamin

1. Przedsiębiorca, kontakt
1.1    Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy, działający pod adresem sklep.zosprp-lodz.pl jest Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych województwa łódzkiego  z siedzibą w Tuszynie, ul. Źródlana 29 (zwana dalej:  OW ZOSP RP), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000116212, posiadająca REGON: 007024050-00434, NIP: 725-13-73-848, 

1.2    Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady sklepu funkcjonującego pod domeną sklep.zosprp-lodz.pl

1.3    Klient ma możliwość kontaktu ze sklepem internetowym pod adresami siedziby OW ZOSP RP woj. łódzkiego oraz Filii biur,  telefonicznie pod numerami podanymi w zakładce kontakt lub przez formularz kontaktowy na stronie sklepu internetowego.

2. Zasady działania sklepu internetowego OW ZOSP RP

OW ZOSP RP woj. łódzkiego prowadzi sprzedaż towarów poprzez zorganizowany sklep internetowy za pośrednictwem sieci Internet. OW ZOSP RP woj. łódzkiego ma prawo do sprzedaży towarów dostępnych w ramach sieci dystrybucyjnej  OW ZOSP RP woj. łódzkiego.

3. Zamawianie towarów

3.1.  Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową sklep.zosprp-lodz.pl

3.2. Realizacja zamówień następuje w kolejności wpływania, aż do wyczerpania  zapasów towaru.

3.3.  Towary w sklepie internetowym są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się informacje o właściwościach towaru, jego cenie, materiale, z którego jest wykonany itp.

3.4.  Klient zamawiając towar dokonuje jego wyboru, w sposób właściwy dla danej rzeczy, określając w szczególności rozmiar oraz liczbę sztuk zamawianych towarów. 


4. Jak kupować w sklepie internetowym – szczegółowa instrukcja

4.1    Po wybraniu przez Klienta towaru należy kliknąć ikonę „Do koszyka”. Klient dokonując zakupu jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych , zgodnie z postanowieniami  pkt 15  regulaminu

4.2    Na pierwszym etapie składania zamówienia wybrane towary widoczne w Koszyku powinny zostać potwierdzone.

4.3    Po potwierdzeniu Klient przechodzi automatycznie do drugiego etapu „Dostawy”  
gdzie należy wprowadzić dane Klienta niezbędne do zrealizowania transakcji i wysyłki zamówionego towaru. Klient wraz z zamówionym towarem otrzymuje dowód zakupu w postaci faktury VAT.

4.4   Po wybraniu sposobu dostawy  i wprowadzeniu wszystkich potrzebnych danych należy wybrać sposób płatności.

4.5    Klient ma możliwość wybrania sposobu płatności przelewem na rachunek bankowy OW ZOSP RP woj. łódzkiego lub gotówką w momencie odbioru towaru w punkcie.

4.6    W przypadku wybrania jako formy płatności za towar płatności przelewem na konto bankowe OW ZOSP RP woj. łódzkiego, dyspozycję płatności należy zrealizować bezpośrednio po złożeniu zamówienia. W przypadku nieotrzymania płatności na rachunek OW ZOSP RP woj. łódzkiego zamówienie nie jest uznawane za prawidłowo złożone, umowa nie zostanie zawarta, a zamówienie nie zostanie zrealizowane. W takiej sytuacji można powtórnie złożyć zamówienie.

4.7    Niezwłocznie po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w danych logowania, przesłany zostanie e-mail potwierdzający złożenie zamówienia. W treści wiadomości e-mail Klient otrzyma zindywidualizowany numer zamówienia, którego podanie umożliwia m.in. ustalenie stanu realizacji zamówienia.
 
4.8   OW ZOSP RP woj. łódzkiego może kontaktować się z Klientem na podany przez Klienta adres e-mail w celu wyjaśnienia wątpliwości, potwierdzenia złożenia zamówienia lub w innych kwestiach związanych z realizacją zamówienia. 

5. Ceny

5.1    Ceny na stronie podawane w złotych polskich są cenami brutto, zawierają podatek VAT.

5.2    Do ceny towaru należy doliczyć koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności.
 
5.3    Cena towaru podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą Klienta. Po złożeniu zamówienia cena zamówionych towarów nie zmieni się, niezależnie od wprowadzonych przez OW ZOSP RP woj. łódzkiego zmian cen lub rozpoczętych akcji promocyjnych lub wyprzedażowych.

5.4    OW ZOSP RP woj. łódzkiego zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w sklepie internetowym, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych przepisów prawa. 

6. Dostępność zamówionych towarów

6.1    Wszystkie towary sprzedawane w sklepie internetowym są towarami potencjalnie dostępnymi.

6.2    W wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez wielu Klientów, może zdarzyć się, że towar nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zamówienia.

6.3    W karcie produktu udostępniana jest Klientom informacja o pełnym zakresie rozmiarów – rozmiary aktualnie niedostępne również znajdują się na tej liście, jednakże są wyraźnie oznaczone. Produktu w rozmiarze niedostępnym nie można dodać do koszyka.

7. Niemożność zrealizowania zamówienia

W przypadku braku danego towaru w magazynie lub braku możliwości zrealizowania zamówienia z innego powodu, Klient zostanie poinformowany na adres e-mail o problemach z realizacją zamówienia i możliwych rozwiązaniach.

8. Sposób dostawy i czas realizacji zamówienia

8.1    Dostawy towaru realizowane są jedynie na terenie Polski. 

8.2    W przypadku przesyłki opłacanej przy odbiorze, zamówienie zostaje przekazane do realizacji bezpośrednio po jego złożeniu. 

8.3.   W przypadku wyboru jako formy płatności, płatności przelewem na konto bankowe OW ZOSP RP woj. łódzkiego, realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpływie 100% należności za zamówienie na konto bankowe OW ZOSP RP woj. łódzkiego. Od tego też momentu należy liczyć termin, w ciągu którego towar zostanie przekazany kurierowi.

8.4.    Jeżeli wybrany towar jest dostępny, towar zostanie wysłany do Klienta w ciągu maksymalnie 14 dni roboczych od dnia prawidłowego złożenia zamówienia. 

8.5    Dostarczaniem zamówień zajmuje się firma kurierska DHL – przewidywany czas dostawy to dwa dni robocze od dnia następującego po nadaniu przesyłki. Całkowity termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 16 dni roboczych od dnia prawidłowego złożenia zamówienia. 

9. Formy płatności za zamówienie

9.1    Za pobraniem: zapłata następuje do rąk kuriera przy odbiorze przesyłki kurierskiej.

9.2    Przelew tradycyjny na konto bankowe  OW ZOSP RP woj. łódzkiego: Santander Bank Polska S.A. 17 w Łodzi – 31 1500 1982 1219 8000 6580 0000  

 

9.3.  Gotówka przy odbiorze osobistym

9.4    Uwaga! Sklep Internetowy nigdy nie wyśle do Klienta emaila z informacją, iż zmieniło się konto do wpłaty, wraz z prośbą o dokonanie przelewu tradycyjnego. Jeśli Klient otrzyma takiego maila – nie należy dokonywać wpłaty, czy też odpowiadać na niego, należy przesłać niezmieniony e-mail do OW ZOSP RP woj. łódzkiego na adres: sklep@zosprp.org.pl 

10. Umowa sprzedaży

10.1   Informacje umieszczone na stronie internetowej sklepu sklep.zosprp-lodz.pl nie stanowią oferty zawarcia umowy w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.

10.2   Umowa musi być zawarta w języku polskim.

11. Koszt dostawy

11.1   Dostawy realizowane są jedynie na terenie Polski.

11.2   Koszt dostawy uzależniony jest od wybranego sposobu dostawy i płatności i wynosi:
•    w przypadku przesyłki kurierem DHL i płatności przelewem – wartość zamówienia + opłata 20,00 PLN brutto;

     W przypadku przesyłki kurierem DHL za pobraniem – wartość zamówienia + opłata 24,60  PLN brutto
•    w przypadku odbioru osobistego w punkcie – opłata 0,00 PLN brutto;

12. Odstąpienie od umowy

12.1   Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru w terminie 14 dni, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

12.2   Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.

12.3     Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi powiadomić OW ZOSP RP woj. łódzkiego, ul. Źródlana 29, 95-080 Tuszyn, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane tradycyjną  pocztą lub pocztą elektroniczną).

12.4     Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 
12.5     W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, OW ZOSP RP woj. łódzkiego zwraca Klientowi wszystkie otrzymane płatności, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym OW ZOSP RP woj. łódzkiego została poinformowana o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży.

12.6     Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. 

12.7     OW ZOSP RP woj. łódzkiego dokona zwrotu płatności po otrzymaniu towaru.

12.8     Towar należy odesłać na adres OW ZOSP RP woj. łódzkiego, ul. Źródlana 29, 95-080 Tuszyn  lub filii biura z którego został dostarczony nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował OW ZOSP RP woj. łódzkiego  o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

12.9    Klient jest zobowiązany ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

12.10     Klient może także zwrócić rzecz w siedzibie OW ZOSP RP woj. łódzkiego, ul. Źródlana 29, 95-080 Tuszyn lub filii biura znajdującej się na terenie woj. łódzkiego.
12.11      Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

13. Reklamacje

13.1     Przedmiotem sprzedaży są produkty nowe, bez wad. W przypadku wystąpienia wad produktów OW ZOSP RP woj. łódzkiego nie ponosi odpowiedzialność za wady. 

13.2     Każda rzecz kupiona w sklepie internetowym OW ZOSP RP woj. łódzkiego może być reklamowana, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz gwarancją.

13.3     Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą poczty e-mail na następujący adres mailowy sklep@zosprp.org.pl lub listownie na adres OW ZOSP RP woj. łódzkiego, ul. Źródlana 29, 95-080 Tuszyn. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, adres e-mail, za pomocą którego Klient złożył zamówienie oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. Do odsyłanego towaru należy dołączyć opis przyczyny reklamacji oraz w miarę możliwości dowód zakupu.

13.4     Do złożenia reklamacji może zostać wykorzystany formularz „
Reklamacja” (dostępny na stronie sklepu OW ZOSP woj. łódzkiego sklep.zosprp-lodz.pl), który można wydrukować, a następnie odesłać towar na adres: OW ZOSP RP woj. łódzkiego, ul. Źródlana 29, 95-080 Tuszyn

   
13.5     OW ZOSP RP  rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni i poinformuje Klienta o sposobie jej załatwienia.

13.6     W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji OW ZOSP RP dokona wymiany towaru na towar wolny od wad lub dokona zwrotu płatności zgodnie z kwotą dokumentu sprzedaży (paragon, faktura) 

13.7     W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany Klientowi wraz z informacją o niezasadności reklamacji.


14. Rezygnacja z zamówienia

14.1    Klient może zrezygnować z zamówienia.

14.2    Klient ma możliwość anulowania zamówienia poprzez kontakt poprzez formularz kontaktowy dostępny w serwisie.

15. Postanowienia końcowe

Do każdego zakupionego towaru dołączona jest faktura VAT. OW ZOSP RP woj. łódzkiego nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych danych Klienta.

15.1     Przetwarzanie danych osobowych
 
Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie przez OW ZOSP RP woj. łódzkiego danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia wykonanie umowy i zrealizowanie zamówienia.

15.2     Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych

Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie w celach marketingowych swoich danych osobowych i ich powierzenie podmiotowi trzeciemu w celu przekazywania Klientowi materiałów reklamowych oraz informacji o akcjach promocyjnych, marketingowych i o prowadzącym sklep internetowy –OW  ZOSP RP woj. łódzkiego.

15.3     Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, woj. łódzkiego, ul. Źródlana 29, 95-080 Tuszyn Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych podanie danych osobowych jest dobrowolne, a Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania, zmiany, jak również żądania ich usunięcia czy przeniesienia, a także do skorzystania z prawa do zapomnienia. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu oraz nie są przekazywane poza EOG.